179 blinde ogen in tien jaar tijd

11 blinde ogen door vuurwerk deze jaarwisseling

Nijmegen, 23 maart 2018 – Tijdens de afgelopen jaarwisseling hebben 120 mensen oogletsel aan één of beide ogen door vuurwerk opgelopen. 40% van alle slachtoffers is geraakt door vuurwerk dat door iemand anders is afgestoken. In 38% van alle letsels is er sprake van blijvend letsel en 11 mensen zijn blind geworden aan één oog. Deze jaarwisseling is voor de tiende keer het totale aantal door vuurwerk veroorzaakte oogletsels door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), de beroepsvereniging van de Nederlandse oogartsen, geregistreerd. Dit jaar hebben minder mensen oogletsel door vuurwerk opgelopen dan voorgaande jaarwisseling. Het lijkt erop dat dit komt door de voortdurende campagne van de oogartsen in samenwerking met een steeds groter wordende groep van organisaties en particulieren en daarnaast ook door de slechte weersomstandigheden tijdens de afgelopen jaarwisseling. Alhoewel er dit jaar minder mensen oogletsel door vuurwerk hebben opgelopen dan voorgaande jaarwisseling, zijn de oogartsen nog steeds van mening dat vuurwerk afgestoken door consumenten verboden moet worden. De nieuwe cijfers zijn vandaag tijdens het jaarlijkse congres van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap bekendgemaakt.

 

"In totaal zijn er de afgelopen tien jaar 179 ogen blind door vuurwerk geworden en 74 compleet verwijderd. Het leed dat daarmee voor deze mensen zelf, maar ook voor de mensen om hen heen is veroorzaakt, kunnen we nooit meer wegnemen. Vuurwerk in handen van de consument blijft te risicovol", aldus Tjeerd de Faber, oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

Overzicht oogletsels door vuurwerk

Oogletsels

 

2008/
2009

 

2009/
2010

 

2010/
2011

 

2011/
2012

 

2012/
2013

 

2013/
2014

 

2014/
2015

 

2015/
2016

 

2016/
2017

 

2017/
2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patiënten

 

259

 

308

 

251

 

217

 

271

 

245

 

210

 

160

 

176

 

120

 

Zelfafstekers

 

109

 

148

 

126

 

108

 

158

 

147

 

98

 

95

 

95

 

72

 

Omstanders

 

150 (58%)

 

160 (52%)

 

125 (50%)

 

109 (50%)

 

113 (42%)

 

98 (40%)

 

112 (53%)

 

65 (41%)

 

81 (46%)

 

48 (40%)

 

Aantal ogen

 

309

 

358

 

307

 

256

 

331

 

311

 

268

 

200

 

224

 

157

 

Niet blijvend letsel

 

203

 

242

 

190

 

151

 

227

 

213

 

171

 

127

 

144

 

98

 

Blijvend letsel

 

106 (34%)

 

116 (32%)

 

117 (38%)

 

105 (41%)

 

104 (31%)

 

98 (32%)

 

97 (36%)

 

73 (37%)

 

80 (36%)

 

59 (38%)

 

Visusverlies

 

44

 

51

 

36

 

59

 

57

 

55

 

31

 

29

 

37

 

23

 

Blinde ogen

 

20

 

22

 

16

 

21

 

25

 

20

 

10

 

15

 

19

 

11

 

Verwijderd

 

14

 

9

 

7

 

9

 

8

 

10

 

6

 

1

 

5

 

5

 


Vuurwerk te onveilig om afgestoken te worden door de burger
In 2009 hebben de Nederlandse oogartsen de motie aangenomen dat zij het afsteken van vuurwerk door consumenten te risicovol en onveilig vinden. Als alternatief geven de oogartsen het advies om openbare vuurwerkshows door de lokale gemeentelijke overheden en ondernemers te laten organiseren en afgestoken door vuurwerkprofessionals. Gezien de aantallen slachtoffers door vuurwerk ondanks de halvering van de gedoogtijd, zijn alle oogartsen in Nederland van mening dat het gedogen van consumentenvuurwerk niet verantwoord is.

 

Vuurwerkmanifest
In 2014 zijn de oogartsen gestart met het vuurwerkmanifest. Het vuurwerkmanifest kan nog steeds ondertekend worden en blijft online staan tot het consumentenvuurwerkverbod doorgevoerd is: www.vuurwerkmanifest.nl

BRON: Philogirl communicatie & PR,