Naam Positie
Mw. J. Jonker-Rekko Voorzitter
Mw. W. Weber Vice-voorzitter
Mw. A. van Gimst Penningmeester