Bijscholing Oogheelkunde Nederland tracé

Werkt u nog niet zolang in een oogheelkundige (poli)kliniek? Bent u verpleegkundige, doktersassistente, ok-assistente of administratief medewerker en wilt u meer weten over oogheelkundige begrippen, ziektebeelden, behandelingen en medicamenteuze behandeling? Dan is de cursus BONtracé mogelijk wat voor u.

 Onderwijs BONtracé UMCG Groningen

 Onderwijs BONtracé UMC Utrecht

 Onderwijs BONtracé Radboudumc Nijmegen

Leergang oogheelkunde

De Leergang is ontwikkeld voor deelnemers op verzorgend of verpleegkundig niveau. In 15 modules komen alle aspecten van de oogheelkunde aan bod, maar ook onderwerpen als patiëntenvoorlichting en nazorg. Elk jaar in september gaat de Leergang van start. Elke 3 weken op woensdagavond van 16.30 tot 19.30 uur krijgen de deelnemers les. Zij bereiden zich vooraf voor via e-learning. Daarnaast volgen de deelnemers stages in Het Oogziekenhuis en voeren zij een groepsopdracht uit. De opleiding wordt afgerond met een kennistoets.
Lees meer >>

Operatiemedewerker cataractchirurgie

  

Met de keuze voor de opleiding van operatiemedewerker cataractchirurgie kies je voor het werken in een actieve leeromgeving met veel ontwikkelingen op het gebied van technieken en methoden. De operatiemedewerker cataractchirurgie vervult hierbij een belangrijke rol. Het is niet alleen de techniek die op de voorgrond staat, ook het omgaan met patiënten en collega's van diverse disciplines is hier onlosmakelijk mee verbonden. Het is daarom noodzakelijk dat je zelfstandig werkzaamheden kunt verrichten, maar daarbij de zorgvuldigheid niet uit het oog verliest.
Lees meer >>