De VOVZ

De Vereniging voor Oogheelkundige Verpleging en Zorgverlening (VOVZ) bestaat sinds 1989. Het is een beroepsvereniging voor verpleegkundigen en andere beroepsgroepen werkzaam in de oogheelkundige zorg. De VOVZ is een grote en nog steeds groeiende vereniging. Zij is een constructieve partner die streeft naar een hoogwaardige oogheelkundige patiëntenzorg.

 

Missie

  • verdere professionalisering van verpleegkundigen en andere beroepsgroepen werkzaam in de oogheelkundige zorgverlening;
  • bevorderen van de deskundigheid onder verpleegkundigen en andere beroepsgroepen werkzaam in de oogheelkundige zorg;
  • samenwerking bevorderen tussen de verschillende disciplines werkzaam in de oogheelkundige zorg.

 

Beleidsdocument 2011-2016