179 blinde ogen in tien jaar tijd

11 blinde ogen door vuurwerk deze jaarwisseling

Nijmegen, 23 maart 2018 – Tijdens de afgelopen jaarwisseling hebben 120 mensen oogletsel aan één of beide ogen door vuurwerk opgelopen. 40% van alle slachtoffers is geraakt door vuurwerk dat door iemand anders is afgestoken. In 38% van alle letsels is er sprake van blijvend letsel en 11 mensen zijn blind geworden aan één oog. Deze jaarwisseling is voor de tiende keer het totale aantal door vuurwerk veroorzaakte oogletsels door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), de beroepsvereniging van de Nederlandse oogartsen, geregistreerd. Dit jaar hebben minder mensen oogletsel door vuurwerk opgelopen dan voorgaande jaarwisseling. Het lijkt erop dat dit komt door de voortdurende campagne van de oogartsen in samenwerking met een steeds groter wordende groep van organisaties en particulieren en daarnaast ook door de slechte weersomstandigheden tijdens de afgelopen jaarwisseling. Alhoewel er dit jaar minder mensen oogletsel door vuurwerk hebben opgelopen dan voorgaande jaarwisseling, zijn de oogartsen nog steeds van mening dat vuurwerk afgestoken door consumenten verboden moet worden. De nieuwe cijfers zijn vandaag tijdens het jaarlijkse congres van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap bekendgemaakt.

Lees meer: 179 blinde ogen in tien jaar tijd

Houd de lijn vrij !

HOUD DE LIJN VRIJ!  

Kent u die geribbelde tegels op de grond, die lijnen vormen op straat en op de stations? Dat zijn geleidelijnen. Mensen met een visuele beperking maken hier gebruik van om in de openbare ruimte veilig hun weg te vinden. Zij volgen de lijnen door met hun taststok en voeten de ribbels te voelen. Helaas weten veel ziende mensen niet waar de geleidelijnen voor dienen. Met als gevolg dat er regelmatig obstakels op staan. Dat levert lastige en zelfs gevaarlijke situaties op voor de gebruikers. 

Lees meer: Houd de lijn vrij !

Medicijnwisselingen zonder medische noodzaak

Er is al jaren een beleid van substitutie van medicijnen. Wat gebeurt daar en waarom? Patiënten krijgen bij de apotheek verschillende varianten van een voorschrift. Wat levert dit op? In hoeverre is dit wenselijk en heeft dit consequenties? 

Als voorbeeld glaucoommedicatie. Mogelijk zijn extra oogdrukcontrole’s nodig of ontstaan er problemen met overgevoeligheid voor verschillende conserveermiddelen.Een andere verpakking of hulpmiddel kan de toediening of therapietrouw negatief beïnvloeden, zoals bij oogdruppelflesjes.In bepaalde gevallen (niet alleen oogheelkundig) moet geneesmiddelsubstitutie vermeden worden, is daarom het advies. 

Elk jaar worden bijna een miljoen patiënten één of meermalen zonder medische reden omgezet op een ander merk medicijn. Zij krijgen dan een andere variant van het medicijn dan de arts voorgeschreven heeft. Dat kan gevolgen hebben. Dit kunnen zowel subjectieve gevolgen zijn, maar ook meetbare gevolgen. Patiënten hebben hierdoor soms extra  medische onderzoeken nodig. 

Lees meer: Medicijnwisselingen zonder medische noodzaak