Strijders tegen blindheid

Op dit moment zijn er in Nederland 350.000 blinden en slechtzienden. De komende jaren stijgt dit aantal explosief. Steeds meer Nederlanders krijgen dus met deze handicap te maken. Een griezelig vooruitzicht, want blindheid en slechtziendheid hebben verstrekkende gevolgen.
Niet alleen hebben oogaandoeningen een enorme impact op het persoonlijk welbevinden, ze gaan ook gepaard met hoge zorgkosten en kosten voor hulpmiddelen en arbeidsongeschiktheid. Die toenemende kosten zullen in de toekomst een steeds grotere druk op onze maatschappij leggen.
De enige manier om het tij te keren is door te investeren in hoogstaand wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van oogaandoeningen, zodat we deze aandoeningen kunnen voorkomen of effectiever behandelen. Helaas zijn er te weinig onderzoeksgelden binnen dit vakgebied beschikbaar.
Een grootschalige, langdurige en integrale aanpak is noodzakelijk om deze zorgwekkende ontwikkelingen een halt toe te roepen. Daarom hebben wij als Nederlandse oogonderzoekers onze krachten gebundeld in de Strijders tegen Blindheid. Ons doel is om de komende vijf jaar twintig miljoen aan onderzoeksgelden aan te trekken voor oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek. In dit plan leest u welke concrete stappen we de komende tijd gaan zetten.

Lees meer: Strijders tegen blindheid

Wallen en kringen onder de ogen

Wallen worden vaak verward met donkere kringen

Wallen onder de ogen zijn voor veel mensen een bron van irritatie. Er bestaan ook veel misverstanden over. Zo worden wallen vaak verward met donkere kringen. Gelukkig kun je er iets aan doen.

Wallen en kringen onder de ogen klinken hetzelfde, maar zijn twee verschillende dingen. Dit beaamt ook dermatoloog dr. Peter Velthuis, medisch directeur van de Velthuis Kliniek: 'Een wal is een uitbochting onder het oog naar buiten, en ontstaat door een te veel aan huid of vet. Het vet onder het oog dient als stootkussentje, en zorgt ervoor dat het oog kan draaien ten opzichte van de kas. Bij sommige mensen is de oogkas anatomisch gezien te klein voor het stootkussentje, oftewel het vet. Dit is genetisch bepaald. Als je ouders wallen hebben, dan is de kans dus groter dan jij ze hebt, of ook zult krijgen.'

Lees meer: Wallen en kringen onder de ogen

18 blinde ogen door vuurwerk

Tijdens de afgelopen jaarwisseling zijn helaas 3 tieners tussen de 13 en 15 jaar blind aan één oog geworden en 15 volwassenen van boven de 18 jaar. Van de in totaal 18 blinde ogen zijn inmiddels 10 ogen compleet verwijderd. 50% van alle slachtoffers is 20 jaar of jonger.

Deze jaarwisseling is voor de zesde keer het totale aantal door vuurwerk veroorzaakte oogletsels geregistreerd door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), de beroepsvereniging van de Nederlandse oogartsen. Gezien de aantallen slachtoffers door vuurwerk, en het uitblijven van een daling daarvan ondanks intensieve voorlichting en het actief promoten van de vuurwerkbril, is het gedogen van consumentenvuurwerk niet verantwoord.

Lees meer: 18 blinde ogen door vuurwerk