Oogmedicatie voor 1.8 miljoen mensen

Nederlandse apotheken verstrekten in 2019 aan 1,8 miljoen verschillende mensen in totaal 5,8 miljoen keer een geneesmiddel dat wordt toegepast bij een oogaandoening. Kunsttranen telden de meeste gebruikers: bijna driekwart miljoen. Aan ruim 350.000 mensen werd het antibio-ticum chlooramfenicol voor het oog verstrekt, merendeels in de vorm van een zalf. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

 

Lees meer: Oogmedicatie voor 1.8 miljoen mensen

Wereld Glaucoomweek 2020

                 

Van 8 tot en met 14 maart 2020 is het Wereld Glaucoomweek. In deze week vragen ervaringsdeskundigen en professionals aandacht voor de oogaandoening glaucoom en voor de risico’s daarop. Oogvereniging Glaucoom, ziekenhuizen en optiekzaken bundelen hun krachten en geven voorlichting in heel Nederland. 

Glaucoom is een sluipende oogaandoening die zonder behandeling kan leiden tot een blijvende vermindering van het gezichtsveld en zelfs blindheid. Omdat dit sluipend verloopt merken mensen met glaucoom hier in eerste instantie niets van. 

Lees meer: Wereld Glaucoomweek 2020

Zinnige Zorg - Maculadegeneratie en Cataract

                                                                                                                                                                 

Elke burger moet erop kunnen rekenen dat hij of zij goede zorg ontvangt. Niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. En dat daarvoor geen onnodige kosten worden gemaakt. Zorginstituut Nederland adviseert o.a. over de inhoud van het basispakket en bevordert de kwaliteit en inzichtelijkheid van de zorg. Dat doen ze door de zorg systematisch door te lichten. Nadat een onderwerp gekozen is, gaat dat in vier opeenvolgende fasen:

1 Screening

2 Verdieping

3 Implementatie

4 Evaluatie. 

Uit het conceptrapport Systematische Analyse van Ziekten van het Oog zijn de volgende 2 onderwerpen uitgekozen: maculadegeneratie en cataract. Uit de screeningsfase bleek dat deze op dit moment de beste mogelijkheden bieden om de zorg te verbeteren. Dit doet het Zorginstituut niet alleen. Zij benaderen daarbij alle betrokken partijen. Zorgprofessionals, patiënten, zorginstellingen en zorgverzekeraars. De VOVZ is, als beroepsvereniging van zorgprofessionals, ook benaderd om deel te nemen.

De eerste bijeenkomst van de verdiepingsfase maculadegeneratie heeft inmiddels plaatsgevonden. Het doel van de avond was om met elkaar de belangrijkste knelpunten en verbetermogelijkheden te benoemen en prioriteren. Daar zijn de volgende 3 hoofdpunten uitgekomen: 

Lees meer: Zinnige Zorg - Maculadegeneratie en Cataract