Oprichting vereniging

Een groep initiatiefnemers organiseerde in september 1988 een symposium voor verpleegkundigen, verzorgenden en andere medewerkers in de oogheelkundige zorg. Tijdens dit symposium bleek dat er een grote behoefte bestond aan kennisuitwisseling, scholing, professionalisering en aan meer gestructureerd overleg. Daaruit ontstond de VOVZ, die opgericht is op 5 juni 1989.

Beroepsvereniging met diversiteit aan leden

De VOVZ is een vereniging met leden. De achtergrond van deze leden is heel divers, evenals de werkplekken. Er zijn veel ontwikkelingen in de oogheelkundige zorg die invloed hebben op de functies en taken van de medewerkers. De druk op de gezondheidszorg neemt al jaren toe en veroorzaakt taakherschikking en functiedifferentiatie. Evenwijdig hieraan verandert de behoefte aan scholing en informatie.

Ontwikkelingen

Zo was er ten tijde van de oprichting veel meer sprake van klinische opnames, verpleging en verzorging. In veel huidige oogheelkundige praktijken is geen verpleegkundige of verzorgende meer. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van het aantal klinische opnames naar dagbehandelingen en poliklinische behandelingen. Een aantal taken zijn overgenomen door TOA of doktersassistent en inmiddels hebben de optometrist en Physician Assistant (PA) hun intrede gedaan.

Daarbij hebben ook andere ontwikkelingen niet stilgestaan. Het oogheelkundige vak is steeds specialistischer en technischer geworden.

Visie en kernactiviteiten van de VOVZ

Binnen het medisch specialisme oogheelkunde en raakvlakken aan deze zorg, zijn verschillende beroepsgroepen werkzaam. Hier wil de VOVZ een sterke beroepsvereniging voor zijn en samen streven naar hoogwaardige oogheelkundige patiënten,- en cliëntenzorg.

Daarbij past een goede samenwerking met aansluitende doelgroepen, beroepsverenigingen en patiëntenverenigingen werkzaam in de oogheelkundige zorg of raakvlakken aan deze zorg.

Dit doen wij door:

  • Uitwisselen van kennis, ervaring en ontwikkelingen op oogheelkundig gebied
  • Het volgen van en waar mogelijk participeren in relevante ontwikkelingen en projecten
  • Het organiseren van onderwijs en kennisoverdracht d.m.v. jaarlijks symposium, digitale nieuwsbrief, workshops en andere scholingsmomenten.
  • Het stimuleren en onderhouden van contacten met aansluitende doelgroepen, beroepsverenigingen en patiëntenverenigingen werkzaam in de oogheelkundige zorg of raakvlakken aan deze zorg.

Wat doet de VOVZ voor jou:

  • Workshops en scholing organiseren
  • Jaarlijks symposium
  • Minimaal 4 maal per jaar de digitale Nieuwsbrief Oogcontact
  • Website met nieuws, ontwikkelingen en scholingsagenda