Bij de VOVZ vinden we kwaliteit, veiligheid en zorgvuldigheid belangrijk. Je kunt er daarom op vertrouwen dat we altijd met veel zorg zullen omgaan met jouw persoonsgegevens.

Deze slaan we daarom alleen op om onze activiteiten te kunnen uitvoeren. Hieronder geven we aan om welke gegevens het gaat en hoe en waarom we dit doen.

Welke gegevens heeft de VOVZ van mij?

 • Voor en Achternaam
 • Adres, Postcode, Woonplaats
 • Nummer
 • Geslacht
 • datum
 • E-mail adres
 • Beroepsgroep
 • Betalingsgegevens

We verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Faciliteren van deelname aan een activiteit.
 • Versturen van Nieuwsbrief Oogcontact
 • Contact met onze leden

Hoelang bewaren we de gegevens?

 • Na beëindiging van het lidmaatschap van de VOVZ bewaren wij de gegevens nog 2 jaar. Dit is i.v.m. het eventueel afhandelen van lopende zaken en wettelijke verplichtingen.

Wie hebben er toegang tot deze gegevens?

 • Alle leden van het bestuur hebben toegang tot de persoonsgegevens, zolang het gaat om VOVZ activiteiten.
 • R3 management voor de technische ondersteuning m.b.t. de website en nieuwsbrief. Het bedrijf is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder KvK nummer : 24182369

Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

 • Wij delen de persoonsgegevens nooit met derden, tenzij wij gebruik maken van derden bij uitvoering van onze activiteiten. In dat geval zorgen wij dat we alleen zaken doen met betrouwbare partijen die de AVG ook nakomen.
 • Wij delen de gegevens met Congresdienst J.C. Hennink i.v.m. de uitvoering van de organisatie van het symposium, workshops, en andere studiedagen. Hierbij gaat het ook om betalingsgegevens.
 • Het verkopen van je gegevens gebeurt nooit.

Voor de uitvoering van onze diensten en activiteiten maken wij alleen gebruik van derde partijen

waarvan duidelijk is dat zij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 • Congresdienst J.C.Hennink
 • Dropbox
 • Google Drive, Gmail,
 • Google analytics
 • Joomla
 • ING bank
 • Mailchimp
 • Typeform
 • VIP Internet

De VOVZ heeft het recht wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Indien dit het geval is, zullen we onze leden daarvan altijd op de hoogte stellen.

Geldt deze verklaring ook voor websites waar ik via www.VOVZ.nl op terecht kom?

 • Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, die door middel van links met de VOVZ website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Wij raden aan de privacy,-en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruikt te maken.

Hoe kan ik mijn gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen?

 • Dit kan via d.m.v. een verzoek aan de VOVZ via info@vovz.nl Daarbij moet je je kunnen identificeren, om te voorkomen dat iemand anders hiervan gebruik maakt. Dit kan d.m.v. het meesturen van een copie van een identiteitsbewijs.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

 • Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de VOVZ, kun je contact opnemen via info@vovz.nl